Основний тезовий виклад (3-6 тез).

Основний тезовий виклад передбачає вирішення таких завдань:

· Сформулювати мету дослідження, схарактеризувати об’єкт і матеріал дослідження.

· Описати перебіг дослідження.

· Визначити критерії оцінювання і технологію оброблення результатів.

3. Висновкові теза/тези (1-2 тези).

Висновкові теза презентує результати і загальний висновок, перспективи подальшого дослідження.

Література

1. Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.538-540.

11. У роботі з текстами часто вдаються до конспектування як важливого засобу організації розумової праці. Що таке конспект?

12. Які ви знаєте вимоги до конспекту?

13. Проаналізуйте різні види конспектів (плановий, текстуальний, вільний, тематичний, опорний).

14. Прочитайте текст. Складіть опорний конспект, використовуючи цитати, виписки.

Мережевітехнології

Сучасна інформаційна технологія немислима без використання персонального Основний тезовий виклад (3-6 тез). комп'ютера й телекомунікаційних засобів. Офісні комп'ютерні технології - це інструменти інформаційних технологій, застосовуваних на автономних персональних комп'ютерах. Очевидно, що відомості, які накопичуються на одному комп'ютері, доступні, насамперед, працюючому за ним користувачу. Звичайно, є можливість передачі цих відомостей і іншим користувачам за допомогою магнітних або оптичних дисків, але це не найзручніший і швидкий спосіб.

Тому згодом виникла ідея обміну повідомленнями між комп'ютерами через лінії зв'язку - так званакомп'ютерна телекомунікація, на базі якої з'явилися мережеві інформаційні технології. Вони являють собою об'єднання технології збору, зберігання, передання й обробки даних, відомостей на комп'ютері з технікою Основний тезовий виклад (3-6 тез). зв'язку й телекомунікаціями.

Комп'ютерна мережа - сукупність комп'ютерів, з'єднаних за певними правилами лініями зв'язку для забезпечення спільного доступу до ресурсів і обміну певними відомостями, даними.

Серед комп'ютерних мереж розрізняють локальні (об'єднують комп'ютери в одному приміщенні або організації) та глобальні (декілька з'єднаних між собою локальних мереж). Глобальні мережі умовно поділяють на регіональні (у межах міста, області, інститутів), міжнародні та міжконтинентальні (об'єднують абонентів з різних країн). Найбільшою глобальною мережею є мережа Інтернет (Internet), яка охоплює всі континенти Землі. Її функціонування охоплює велику кількість інформаційних технологій, зокрема електронну пошту e-mail Основний тезовий виклад (3-6 тез)., універсальну систему доступу до гіпертекстової інформації у просторі всесвітньої павутини WWW (WorldWіdeWeb), систему передавання файлів, підтримки груп новин та організацій тематичних конференцій, сучасні системи спілкування (миттєві обміни повідомленнями, форуми, чати, вебінари тощо).

Миттєвий обмін повідомленнями - це спосіб негайно зв'язатися зі знайомими людьми за допомогою Інтернету, що надає змогу спілкуватися так само природно, як за допомогою телефону або розмови. Обмін повідомленнями може відбуватися між двома або кількома співрозмовниками (конференція, чат - віртуальна розмова, бесіда у реальному часі) за допомогою програм миттєвого обміну (інтернет-пейджерів, месенджерів або комунікаторів). Такі програми зазвичай дозволяють додатково передавати файли, зображення, звукові сигнали та повідомлення Основний тезовий виклад (3-6 тез)., участь у певних конференціях, здійсненя спільних дій (наприклад, гра) і т. д. Основними програмами комунікаторами є ICQ (перший інтернет-комунікатор з можливостями пересилки файлів, надсиланням SMS-повідомлень, послугами чата, відеоконференцій), Skype (дозволяє вести безкоштовні розмови між користувачами, платні розмови з власниками мобільних і стаціонарних телефонів, обмінюватись текстовими повідомленнями, проводити відео конференції), GoogleTalk (інтернет-комунікатор найпопулярнішої пошукової інтернет-службиGoogle з можливістю надсилання текстових повідомлень та голосових розмов), Yahoo! Messenger (має всі потрібні функції для здійснення комунікації у мережі).Спеціальний розділ, що існує на багатьох сайтах для обговорення матеріалів, що знаходяться на них, у якому можна опублікувати свою думку, ознайомитися з відгуками інших, називають Основний тезовий виклад (3-6 тез). форумом. Фактично, це перелік повідомлень, залишених різними користувачами. Учасники форумів, реєструючись, часто не повідомляють дійсних імен, а користуються ніками (псевдонімами). За дотриманням правил форуму слідкує оператор (модератор).

За необхідності діалогу в режимі реального часу доцільно користуватись чатом(способом віртуального спілкування у реальному часі). Програма проста у користуванні, що зробило службу чат популярною та вільною до висловлювань.

Вебінар - захід, що проходить у режимі онлайн. Він схожий на звичайний семінар: послідовні доповіді, показ демонстрацій, запитання й відповіді, проте все це відбувається в режимі реального часу через Інтернет. Під час проведення заходу кожний із учасників знаходиться біля свого комп'ютера Основний тезовий виклад (3-6 тез)., а зв'язок між ними підтримується через Інтернет за допомогою браузера. Головна перевага вебінарів - вам не потрібно нікуди їхати, просто зайдіть до віртуального конференц-залу, де показуватимуться презентації та відеотрансляції доповідачів і де ви зможете поставити їм запитання. Ви бачите та чуєте доповідача і можете письмово поставити йому запитання. Доповідач вас не бачить, але може читати ваші запитання й відповідати на них. Так само ваше запитання бачать усі учасники вебінару(Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.545-546).


documentalykxfd.html
documentalylepl.html
documentalyllzt.html
documentalyltkb.html
documentalymauj.html
Документ Основний тезовий виклад (3-6 тез).